Wednesday, May 1, 2013

Vladimir Stojnić


kutija


                                                                                
                                         


naselja koja se nižu sa desne strane auto-
puta. imenice u pauzama prostora. neko je 
na samom ulazu u zgradu na stolici zabora- 
vio tacnu. sa uhvaćenim odrazom zelenog
neba na ivici padine prestaje ta stvarnost. 
ulazak u grad ima svoje znake zaboravljene 
pod kamenom sa lišajevima. deca se igraju
u napuštenim pogonima. glasovi koji muti-
raju između masnih mašina. zrele višnje su
docrtane u očnim šupljinama. forma posete 
uklapa u sebe svaki pokret.

piknik kraj puta. iščitavanjem notne sve- 
ske poremećen je raspored okolnog žbu-
nja. gumena lopta bačena u vis nije se
vratila. glas koji je preživeo protonsku
oluju je rastavljen na slogove. na izlasku iz
parka formira se bara. razbijeno ogledalo.
sporedni rukavac interpretacije.