Wednesday, May 8, 2013

Poziv

Dragi prijatelji,
  Spektator je samo početak jednog većeg projekta u našoj kulturi. Za sada su mi svoje priloge poslali mnogi dobri pesnici i zahvalan sam im na njima. Međutim, cilj Spektatora nije da promoviše književnike. Pozivam slikare, glumce, muzičare, lingviste, pravnike, ekonomiste, filozofe, fizičare, modne dizajnere, pekare, poslastičare, sve koji umeju da se književno izraze, da se priključe. Kultura i civilizacija ne idu odvojeno od naših svakodnevnih potreba. Cilj Spektatora je da pokaže da je kultura naša najveća potreba, da bez nje nismo ni ljudi, niti bilo šta.
  Spektator je samo predigra, poziv za skupljanje saradnika i prijatelja. Uskoro će se osnovati i društvo, sajt, časopis i izdavačka kuća. Ali to ne bi trebalo da bude sve. Ovo mesto treba da bude rasadnik ideja koje će uticati na sve aspekte društvenog života ove i susednih nam zemalja. Svi koji dele ovaj rasparčani jezik, pozvani su.
                   Nikola Živanović