Monday, July 15, 2013

E. E. Kamings

NOSIM TVOJE SRCE SA SOBOM

Nosim tvoje srce sa sobom
(nosim ga u svom srcu)...
Nikada nisam bez njega
(gde god idem, ideš i ti, draga;
i sve što sam uradio,
tvoje je delo, moja draga)...

Ne bojim se sudbine
(jer moja sudbina si ti, slatkišu)...
Ne želim svet (jer, najlepša,
ti si moj svet, moja istina)...
Ti si ono na šta Mesec uvek misli
i pesma koju Sunce uvek pevuši,
to si ti...

Ovo je najdublje čuvana tajna koju ne zna niko.
(To je koren svih korena
i pupoljak svih pupoljaka
i svod svih svodova
onog drveta zvanog život;
koje raste više no što se duša može nadati
i dublje no što um može sakriti...
To je čudo koje održava zvezde rasutim.

Nosim tvoje srce sa sobom
(nosim ga u svom srcu)...


SVA U ZELENOM

Sva u zelenom je moja ljubav odjahala
na velikom konju od zlata u srebrnu zoru.
Četiri vitka psa se šunjaju sa smeškom
veseli je jelen bežao pred njima.

Okretniji su od šarenih snova brzi dragi jelenovi,
retki crveni jelenovi
Četiri crvena srndaća kraj bele vode
okrutni rog je pevao spreda

S rogom o boku je odjahala moja ljubav,
odjahala niz reku u srebrnu zoru.
Četiri vitka psa se šunjaju sa smeškom
livade su ravne bežale pred njima.

Mekši su neg' san u papučama vitki gipki jelenovi
okretni nestali jelenovi.
Četiri okrutne košute u zlatnoj dolini
izgladnela je strela pevala pred njima.

S lukom o pasu odjahala je moja ljubav
odjahala niz planinu i srebrnu zoru
Četiri vitka psa se šuljahu sa smiješkom
oštri su šiljci bežali pred njima.

Bleđi su od strašne smrti glatki tanki jelenovi
visoki,napeti jelenovi
Četiri visoka jelena na zelenoj planini
sretan lovac pevao je pred njima.

Sva u zelenom je moja ljubav dojahala
na velikom konju od zlata u srebrnu zoru.
Četiri vitka psa se šunjahu sa smeškom
Moje srce palo je mrtvo pred njima.
      preveo Robert Tili

No comments:

Post a Comment