Monday, September 2, 2013

Bojan Blagojević

CVET ZA TVOJU MAJKU

Sećaš se da je padala kiša.
Vraćali smo se iz škole
I upravo izlazili iz cvećare
U kojoj si kupio ružu
Za rođendan svojoj majci.
Želeo sam i ja nešto da joj ponesem
Ali rekao si: „Ovo je poklon od nas obojice,
Mi dolazimo zajedno.“
A onda je počela da pada kiša,
Kratka letnja kiša, ona kiša
Od koje se jedine pokisne do gole kože.
Sakrili smo se u prolazu,
Kapi su mi padale sa kose po licu,
Obrisao si me, šapnuo sam ti nešto,
Obojica smo se nasmejali.

I ne sećam se danas
Koji je rođendan tvoja majka slavila,
Sećam se, međutim, da smo mi imali četrnaest,
I da je padala kiša.

No comments:

Post a Comment